Som Centre STEAM

El centre participa en el projecte d'Innovació STEAMcat des del curs 2021-2022. Des de llavors estem implantant, progressivament, les metodologies STEAM al centre.

L’objectiu és aprofundir en les maneres de fer, pensar, parlar i sentir des de les ciències naturals i les ciències socials; tot integrant les matemàtiques, l’art i la tecnologia per ajudar a desenvolupar persones crítiques i implicades. Així com les llengües per tal de fomentar la competència comunicativa en català, castellà i la coneixença d’una o més llengües estrangeres, com ara l’anglès i fins i tot l’alemany.

L'STEAM s'implementa a tercer d’ESO de manera continuada i també s’aplica a altres nivells de l’ESO de forma discontínua durant el curs. A tercer d’ESO tenim una matèria curricular STEAM on es realitzen projectes trimestrals per resoldre problemes del nostre entorn.

Aquest projecte s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'agenda per Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible. Així doncs, el projecte té quatre pilars, la millora educativa, la reducció de les desigualtats, la cura de les persones i la transformació digital, en àrees, de donar la millor resposta educativa a les necessitats formatives dels nostres alumnes.

Utilitzem l’aprenentatge basat en projectes per generar diversos productes finals, que s’aglutinen en àmbits del coneixement i que conformen un tot, on puguem incloure tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).

El projecte d’innovació proposa activitats al voltant del riu Ebre, el qual ens fa d’eix vertebrador, possibilitant-nos utilitzar metodologies d’aprenentatge transversal, generadores i vehiculars de coneixement compartit; a més de promoure aliances amb l’entorn.

Treballem perquè el nostre alumnat sigui capaç d’avançar en el desenvolupament de la capacitat d’actuar en situacions complexes i imprevistes aplicant els coneixements apresos.

Informació interna del centre

Contacta amb nosaltres i resol els teus dubtes.