Som Centre STEAM

El centre participa en el projecte d'Innovació STEAMcat des del curs 2021-2022. Des de llavors estem implantant, progressivament, les metodologies STEAM al centre.

L’objectiu és aprofundir en les maneres de fer, pensar, parlar i sentir des de les ciències naturals i les ciències socials; tot integrant les matemàtiques, l’art i la tecnologia per ajudar a desenvolupar persones crítiques i implicades. Així com les llengües per tal de fomentar la competència comunicativa en català, castellà i la coneixença d’una o més llengües estrangeres, com ara l’anglès i fins i tot l’alemany.

De manera progressiva i gràcies a l’equip de professionals del centre, estem implantant les metodologies STEAM que responen a quatre propòsits: la millora educativa, la reducció de les desigualtats, la cura de les persones i la transformació digital. Aquests objectius es disposen en diverses a àrees de coneixement per tal de donar la millor resposta educativa a les necessitats formatives del nostre alumnat.

El nivell triat per treballar de manera extensa el projecte és 3r d’ESO. En aquest curs hi ha diferents modalitats de treball STEAM. En primer lloc, existeix la matèria STEAM que engloba una hora setmanal de les quatre assignatures STEAM del centre: Ciències, Tecnologia, Art i matemàtiques. Aquestes hores de treball giren al voltant d'un centre d'interès trimestral.

En segon lloc, es realitzen projectes concentrats multidisciplinaris, és a dir, amb la presència de totes les matèries a final de cada trimestre. Però no ens quedem a 3r d’ESO, sinó que amb els anys hem anat ampliant la metodologia a altres nivells, de manera que hem impulsat un projecte d'iniciació concentrat a 1r i 2n d'ESO denominat "tastet" i també un recordatori a 4t d'ESO, en què es realitza un projecte conjunt des de diferents matèries.

La metodologia STEAM s’ha fet extensiva a Cicles Formatius. El curs 2022-2023 es van utilitzar, en les unitats formatives del cicle de Guia i Orientació, tecnologies per al disseny i realització de curses d’orientació amb l’aplicació Iorientering, que soluciona problemes de registre d’itineraris i facilita compartir-los amb altres grups. També s’ha treballat amb aplicacions similars com Wikiloc i Komoot. L'ús de les tecnologies és molt complementari a les tècniques tradicionals, sobretot si hi han d’intervenir altres àmbits com els idiomes.

Aquests projectes s’alineen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'agenda per Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible.

Utilitzem l’aprenentatge basat en projectes per generar diversos productes finals, que s’aglutinen en àmbits del coneixement i que conformen un tot, on puguem incloure tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).

Treballem perquè el nostre alumnat sigui capaç d’avançar en el desenvolupament de la capacitat d’actuar en situacions complexes i imprevistes aplicant els coneixements apresos.

Informació interna del centre STEAM Information / English Version

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.