Salvament i socorrisme

La titulació de Salvament i Socorrisme pertany a l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.155 hores.

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.
Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de Salvament i Socorrisme.

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais aquàtics naturals.
Té una durada de 660 hores.

Com hi pots accedir?

  1. Títol d'ESO, prova d'accés universitat majors de 25 anys, curs específic d’accés a grau mitjà o prova general d’accés. Mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
  2. Superació prova específica d’accés

De què pots treballar?

Cicle inicial

  1. Monitor de salvament i socorrisme
  2. Jutge cronometrador
  3. Socorrista
FITXA DE L’ESTUDI

Cicle final

  1. Entrenador de salvament i socorrisme, coordinador en escoles esportives de salvament i socorrisme
  2. Responsable d'instal·lació aquàtica i/o d'equip de socorristes en el medi natural
  3. Socorrista
  4. Àrbitre auxiliar

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.