Erasmus+

Erasmus+ és el programa europeu en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i el deporte per al període 2014-2020.

Erasmus+ és el programa únic que tracta d’impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal, a més d’ajudar als nostres sistemes d’educació, formació i joventut a proporcionar una ensenyament i un aprenentatge que doten a les persones de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura.

One land, one thousand landscapes Mapping the experience of living and being in a place (1L1000L).

Una territori, mil paisatges és un projecte coordinat per l’ITEC, desenvolupat amb socis d’instituts d’Itàlia i Croàcia. Com a punt de partida, tots els socis van acordar establir els objectius, la metodologia, les activitats, els criteris d’avaluació i els mecanismes de difusió a través de la plataforma eTwinning i elaborar un anàlisi DAFO de les necessitats i punts forts de cada institut. Les nostres principals prioritats són la necessitat d’estar més en contacte amb l’entorn (un recurs natural de vegades oblidat i que no s’aprofita plenament per a les metodologies d’aprenentatge), innovar la nostra metodologia i manera d’ensenyar aprenent altres tècniques, millorar les habilitats orals dels estudiants. i la llengua estrangera dels professors i aprofitar totes les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.

Visita aquí la Plataforma de Resultats del Projecte.

Tenint en compte tot això, els objectius del nostre projecte són:

 1. Descobrir i compartir el nostre entorn.
 2. Aprendre i descobrir l’entorn dels altres països.
 3. Adaptar altres metodologies d’ensenyament i aprenentatge mitjançant TIC i anglès.
 4. Incidir en el nostre entorn creant un vincle més estret entre l’escola i el seu entorn més proper.
 5. Proporcionar als nostres estudiants les habilitats adequades per ser autònoms, emprenedors i capaços de resoldre problemes per tal de millorar les seves capacitats d’automotivació i aprenentatge.

A més, per assolir els nostres objectius principals, hem utilitzat les següents estratègies.

 1. Internacionalitzar el projecte a través del material publicat a la plataforma eTwinning, la revista de l’institut, la pàgina web del projecte i la pàgina web de cada institut.
 2. Obrir els nostres projectes a professors, estudiants, famílies, entitats i institucions a nivell local, regional, nacional i europeu.
 3. Crear un lloc web i una revista informativa per tal d’actualitzar el projecte Erasmus+ a cada institut.
 4. Crear un grup coordinador (professors i estudiants) a cada centre encarregat de la planificació i desenvolupament del projecte.
 5. Crear un comitè d’avaluació (professors i equip directiu) encarregat de l’avaluació i de l’informe anual.
 6. Adaptar el currículum i el pla d’estudis de les assignatures que participen al projecte i incloure’ls al Programa educatiu de cada centre.
 7. Inclore una matèria optativa anomenada Erasmus on s’ha dut a terme el projecte.
 8. Adaptar la setmana d’activitats de final de curs per a la realització del projecte.
 9. Crear una aula d’idiomes especial, l’Erasmus corner, per facilitar la comunicació entre els socis on s’ha desenvolupat el projecte.

El nostre projecte té una durada de dos cursos escolars, amb l’estructura de la seqüència metodològica general en dos períodes:
Curs 2016-17: recerca, documentació i gestió de fitxers.
Curs 2017-18: producció, publicació i exposició.

El concepte central del projecte és l’art i el medi ambient, per ser més precisos, les pràctiques artístiques de la comunitat i la creació natural. Les nostres estratègies, que tenen com a objectiu transformar el nostre entorn proper, són:
– cartografiar els múltiples paisatges del territori, el que anomenem paisatges superposats.
– transformant el territori, amb ratpenats, l’anomenem Iniciativa Batscape.
– parlar amb els altres territoris, mitjançant l’intercanvi de paisatges amb els socis, anomenats 1m2 de paisatge.

Els criteris d’avaluació s’han dut a terme internament a cada centre educatiu pels estudiants mitjançant avaluació pròpia i per iguals i pels professors mitjançant la creació d’un equip promotor especial encarregat de supervisar tot el projecte al final de cada trimestre i coordinar-lo amb els altres equips d’avaluació dels socis cada trimestre. Tota la informació de les reunions i els resultats de l’avaluació s’han recollit en un informe escrit i penjat al web. A més, al final de cada curs escolar, la direcció del centre ha realitzat un informe anual sobre el desenvolupament del projecte a les seves escoles.

L’objectiu d’aquestes mesures d’avaluació era aconseguir un projecte adaptant-lo a les necessitats i canvis per poder-lo afrontar al llarg del procés i resoldre qualsevol dificultat o problema. A més, s’ha creat un pla de difusió per promoure la visibilitat dels resultats del projecte. Així, un grup de treball intern va gestionar el treball del projecte i va proporcionar un mecanisme eficaç per a una bona difusió de’aquest. L’impacte desitjat del projecte és, d’una banda, tota la comunitat educativa (estudiants, professors, instituts, CRP, administracions educatives, pares i mares) i, de l’altra, les diferents institucions del territori, inclosos els centres culturals de la ciutat: Ajuntament, museus, biblioteques … Tot el material creat en aquest projecte tindrà accés obert perquè qualsevol persona de qualsevol part d’Europa el pugui consultar i utilitzar-lo com a eina útil. En resum, tenir la possibilitat de participar en aquest tipus de projectes millorarà el futur dels nostres estudiants perquè obrirà el seu món a noves oportunitats acadèmiques, professionals i personals que els faran millors ciutadans.

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.