Grau mitjà

Guia en el medi natural i de temps de lleure
Cicle formatiu de grau mitjà

Aquests estudis postobligatoris capaciten per organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, terreny nevat de tipus nòrdic, cavitats de dificultat baixa, barrancs de risc baix, medi aquàtic i instal·lacions d'oci i aventura (progressant a peu, amb cordes, en bicicleta, en embarcacions i a cavall), així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant les activitats a la tipologia dels participants, i respectant el medi ambient i garantint-ne la qualitat i la seguretat.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Com hi pots accedir?

 1. Títol d'ESO
 2. Títol d'FP-1
 3. 2n Batxillerat
 4. Prova d'accés amb 17 anys

De què pots treballar?

 1. Dissenyador d’itineraris terrestres, amb bicicleta o aquàtics.
 2. Organitzador d'activitats fisicoesportives recreatives guiades pel medi natural
 3. Encarregat de prevenció i seguretat en rutes
 4. Guia de senderisme, barrancs, espeleologia, bicicleta, cavall o mitjà aquàtic
 5. Monitor de temps de lleure
 6. Socorrista

Què estudiaràs?

 1. Tècniques d'Equitació
 2. Guia Eqüestre
 3. Atenció a Grups
 4. Organització d'Itineraris
 5. Guia de Muntanya Baixa i Mitjana
 6. Guia de Bicicleta
 7. Tècniques de Temps de Lleure
 8. Tècniques de Natació
 9. Socorrisme en el Medi Natural
 10. Guia en el Medi Natural Aquàtic
 11. Maniobres amb Cordes
 12. Formació i Orientació Laboral
 13. Empresa i Iniciativa Emprenedora
 14. Anglès Tècnic
 15. Síntesi
 16. Formació en Centres de Treball
FITXA DE L’ESTUDI

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.