Biblioteca

La biblioteca escolar és un element clau per desenvolupar accions educatives i fomentar el plaer de la lectura tant des de l’àmbit lingüístic com del no lingüístic. És per això que cada curs es tracta la literatura des de diversos àmbits com ara la ciència o els esports.

En aquesta línia s’ha creat juntament amb l’assignatura de visual i plàstica un projecte al voltant del còmic i cada curs es creen exposicions i es treballa la creació de còmics des de la vessant artística.

Des de la biblioteca també es vetlla per la difusió d’obres literàries i el foment de la crítica literària des de diferents formats com ara els vídeos, podcasts i bibliotràilers.

A més a més, sempre que és possible, s’intenta treballar la lectura en veu alta amb l’objectiu de millorar el domini de les destreses per a una lectura expressiva correcta i per la comprensió del que es llegeix.

Finalment, i amb l’objectiu d’implicar l’alumnat en el projecte, es realitzen reunions trimestrals amb els delegats de biblioteca per compartir objectius i presentar i generar noves propostes.

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.