MUFPS

Què és el projecte MUFPS

D'acord amb la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya, es tracta d'un programa d’innovació pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, Formació professional i Ensenyament d’idiomes. La finalitat d'aquest projecte és la millora contínua del model de pràctiques dels estudiants universitaris. Concretament, es busca la implicació directa d'ambdues entitats: la universitat i el centre formador.

Quins objectius persegueix?

La Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya estableix quatre objectius:

  1. Assignar valor als centres formadors com a institucions clau en la formació inicial de la funció docent.
  2. Professionalitzar i reconèixer la tasca d’acompanyament dels mentors de centre i dels tutors de les universitats.
  3. Incorporar l’estudiant universitari al centre formador com a agent actiu que col·labora en el desenvolupament del projecte educatiu de centre, alhora que es retroalimenta per millorar el desenvolupament professional i personal.
  4. Promoure la col·laboració en projectes de recerca i de transformació educativa entre les universitats i els centres formadors.

L'iTec i el projecte MUFPS

L'Institut de Tecnificació Esportiva d'Amposta forma part del projecte MUFPS. Per tant, el centre ha estat seleccionat per a estar dintre la xarxa de centres formadors. Aquest fet significa que l'institut compleix tots els requisits i tots els criteris de selecció que demana el projecte, fet que li atorga un distintiu de qualitat.

Per exemple, un dels criteris necessaris per a formar part del projecte és demostrar "el caràcter innovador del centre, el nivell de treball en equip, el desenvolupament de metodologies centrades en l'alumne, el treball competencial i l'acompanyament efectiu en l'acció tutorial i l'orientació educativa, i la implicació amb l'entorn."

Un altre exemple és satisfer que "el professorat està implicat en el projecte del pràcticum."

Així doncs, tot i que l'Institut de Tecnificació compleix tots els requisits de qualitat com a centre formador, cada dia treballa per a millorar la pràctica educativa.

Descarrega't el Pla d'Acollida per al Programa MUFPS

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.