Grau bàsic

Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives
Cicle formatiu de grau bàsic

Aquests estudis capaciten per dur a terme operacions auxiliars en el control d'accés, circulació i assistència als usuaris i visitants de la instal·lació esportiva, per donar suport a l'organització d'activitats fisicoesportives seguint instruccions de superiors o el pla de treball, per a la prevenció per a la millora de la seguretat dins del recinte i la reposició o reparació d'avaries de nivell bàsic, per operar amb la qualitat indicada, i actuar en condicions de seguretat i de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, i per comunicar-se de manera oral i escrita en llengua catalana i castellana, així com en alguna llengua estrangera.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Com hi pots accedir?

 1. 15 anys complerts o complir-los durant l'any natural en el qual s'accedeix al cicle formatiu.
 2. 3r d’ESO o, excepcionalment, després d'haver cursat el segon curs.
 3. Haver rebut, el Consell orientador, una recomanació de l'equip docent d'educació secundària obligatòria en aquest sentit.

De què pots treballar?

 1. Acompanyant d'usuaris en instal·lacions esportives
 2. Auxiliar d'arxiu
 3. Auxiliar de control d'instal·lacions esportives
 4. Auxiliar d'informació
 5. Auxiliar d'oficina
 6. Ajudant de control i manteniment
 7. Classificador i repartidor de correspondència
 8. Conserge de col·legis, instal·lacions i piscines
 9. Mosso de vestuari de piscines
 10. Subaltern de dependències i piscines
 11. Recepcionista
 12. Taquiller
 13. Telefonista en serveis centrals d'informació

Què estudiaràs?

 1. Ciències aplicades I
 2. Ciències aplicades II
 3. Comunicació i societat I
 4. Comunicació i societat II
 5. Entorn laboral
 6. Tècniques administratives bàsiques
 7. Arxiu i comunicació
 8. Atenció al client
 9. Accés d'usuaris i organització de la instal·lació fisicoesportiva
 10. Assistència en l'organització d'espais, activitats i repartiment de material en la instal·lació fisicoesportiva
 11. Reparació d'avaries i reposició d'estris
 12. Operacions bàsiques de prevenció en les instal·lacions esportives
 13. Síntesi
 14. Formació en centres de treball
FITXA DE L’ESTUDI

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.