Escola verda

El programa escoles verdes té 3 objectius principals

Valors

Incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.).

Participació

Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.

Intercanvi

Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.

A partir d'aquí, cada centre estableix el seu propi pla d'acció amb una sèrie d'accions i objectius particulars. En el nostre cas, l'Escola Verda va començar el curs 20-21 i entre les accions que tenim en marxa hi ha:

 • La gestió del reciclatge
 • Estalvi energètic
 • Realització de sortides i tallers per a l'educació ambiental
 • Implicació de les famílies en l'educació per a la sostenibilitat
 • Manteniment del parlament verd
 • Manteniment d'accions dels cursos passats
 • Posada en marxa de nous projectes per al 22-23:
  1. Adquisició del Segell de Vida Saludable
  2. Projecte de Custòdia del Territori al camí de Sirga
  3. Oferta d'una nova optativa, Escola Verda, per a l'alumnat de l'ESO
  4. Disseny i posada en marxa d'un hort urbà a l'institut (Projecte Caixetes de la Vida)

A més a més, l'Escola Verda organitza activitats concretes d'educació ambiental durant tot el curs, la major part de les quals estan encaminades al compliment d'Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Es tracta de 17 ODS que s'han de treballar a escala mundial per a avançar en la sostenibilitat. En el nostre centre vam triar treballar pels ODS 4 (educació de qualitat), 3 (salut i benestar) i 12 (consum i producció responsables), a partir d'un procés participatiu en què va col·laborar tota la comunitat educativa.

Enllaç web

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.