El cicle inicial d'Atletisme capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació en l'atletisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els atletes i usuaris en la participació d'activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell, d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels atletes en l'activitat.

Té una durada de 430 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial d'Atletisme.


El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa de tecnificació esportiva en l'atletisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d'activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec,
i organitzar les activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d'iniciació esportiva,garantint la seguretat dels usuaris d'activitats atlètiques,d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels atletes participants en l'activitat.

Té una durada de 575 hores.

Com hi pots accedir?

  1. Títol d'ESO, prova d'accés universitat majors de 25 anys, curs específic d’accés a grau mitjà o prova general d’accés. Mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
  2. Superació prova específica d’accés

De què pots treballar?

Cicle inicial

Capacita per:
  1. Dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació en l'atletisme.
  2. Per organitzar, acompanyar i tutelar els atletes i usuaris en la participació d'activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell.

Cicle final

Feines relacionades amb:
  1. La programació de l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa de tecnificació esportiva en l'atletisme,
  2. L'entrenament d'atletes de categories cadets i juvenils.
  3. La direcció, organització o coordinació d'activitats de competició del nivell d'iniciació esportiva.
  4. L'entrenament i la coordinació d'escola esportiva en atletisme.
FITXA DE L’ESTUDI

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.