El Pla Català d'Esport a l'Escola

El Pla Català d'Esport a l'Escola pretén posar a l'abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d'activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d'aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

Objectius generals:

  • Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l'alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
  • Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
  • Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
  • Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l'esforç de superació, l'autocrítica, l'autonomia, la capacitat de decisió, l'autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d'altres.
  • Fomentar la pràctica regular d'activitats físiques i esportives i l'adquisició d'hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
  • Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

Què fem a l’Institut de Tecnificació?

1. Activitat extraescolar de forma gratuïta per a tot l'alumnat. L'esport és el voleibol, ja que era una demanda de l'alumnat des de feia uns anys. En aquesta activitat hi participen uns 23 alumnes del centre i 2 alumnes d'altres centres educatius. Han fet 2 trobades esportives on el desplaçament ha estat subvencionat pel Consell Esportiu Comarcal.

2. Hi ha 4 alumnes del centre que aquest estiu han fet un curs organitzat pel Pla Català d'Esport a l'Escola CIATE, curs d'iniciació a tècnic d'Esport en possibilitats de fer un segon curs dirigit a gestió esportiva i poder obtenir un certificat i inscriure's al Registre Oficial de Professionals de l'Esport (ROPEC).

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.