Grau superior

Ensenyament i Animació Socioesportiva
Cicle formatiu de grau superior

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d'usuaris, programant i dirigint les activitats d'ensenyament, d'inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE).

Com hi pots accedir?

 1. Batxillerat
 2. Títol de tècnic
 3. Títol d’FP-2
 4. Títol de COU
 5. Prova d'accés amb 18 anys i Grau Mitjà
 6. Prova d'accés amb 19 anys

De què pots treballar?

 1. Professor d'activitats fisicoesportives
 2. Animador fisicoesportiu i recreatiu
 3. Coordinador d'activitats d'animació esportiva
 4. Coordinador de temps lliure
 5. Coordinador de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura
 6. Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil
 7. Director de temps lliure educatiu infantil i juvenil
 8. Director de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura
 9. Cronometrador, jutge i àrbitre de competicions esportives no oficials
 10. Promotor esportiu
 11. Monitor d'activitats fisicoesportives i recreatives en campaments i de temps lliure

Què estudiaràs?

 1. Valoració de la condició física i intervenció en accidents
 2. Dinamització de grups
 3. Planificació de l'animació socioesportiva
 4. Metodologia de l'ensenyament d'activitats fisicoesportives
 5. Activitats fisicoesportives individuals
 6. Activitats d'oci i temps lliure
 7. Activitats fisicoesportives d'aparells manuals
 8. Activitats fisicoesportives d'equip
 9. Jocs i activitats fisicorecreatives i d'animació turística
 10. Activitats fisicoesportives per a la inclusió social
 11. Formació i orientació laboral
 12. Empresa i iniciativa emprenedora
 13. Anglès
 14. Projecte d'ensenyament i animació socioesportiva
 15. Formació en centres de treball
FITXA DE L’ESTUDI

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.