Benvinguda - Institut de tecnificació

Des de l’Institut de Tecnificació us donem la benvinguda i us obrim les portes de la nostra pàgina web, per tal de transmetre els nostres objectius i valors, així com les estratègies pedagògiques compartides amb la comunitat educativa.

Som un institut que forma part de la xarxa de centres públics del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya; que neix l’any 2012, amb una clara voluntat de servei públic. Des l’inici, hem establert uns clars lligams amb l’entorn i la comunitat, els quals es fan evidents en un projecte educatiu centrat en les persones, la coeducació, la inclusió, l’esforç i el compromís individual i col·lectiu.

La nostra línia de centre aposta per desenvolupar estratègies de formació, des de la vessant més pedagògica, amb la finalitat de formar ciutadans implicats en la realitat que els envolta. Volem promoure la implicació activa de les famílies en la formació de l’estudiant i situar l’alumne en el centre del seu aprenentatge.

La nostra oferta educativa inclou l’Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat, els Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de la família d’Activitats físiques i esportives, així com els Ensenyaments esportius de règim especial en les especialitats de futbol, salvament i socorrisme, esgrima.

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.