Notícies

Itec oferix per segon any el programa de reutilització de llibres Ecobooks

Des de l’any passat l’Institut de Tecnificació contracta els serveis de l'empresa Iddink per gestionar la compra de llicències i de llibres reutilitzats. D'aquesta manera es volen abaratir els costos de compra i allargar la vida útil dels llibres. 

Mitjançant el programa Ecobooks els alumnes poden optar per la reutilització de llibres i estalviar-se entre el 55 i el 60% del cost dels llibres. A final de curs els alumnes poden retornar els llibres, sempre que estiguen en bones condicions, i beneficiar-se de l’estalvi que suposa el reciclatge. En cas que un alumne reba un llibre en mal estat pot presentar una reclamació per bescanviar-lo.

El programa, que gestiona l’empresa Iddink, preveu tant la compra de llibres de segona mà com la compra de llibres nous, material i llicències digitals. Les comandes es podran realitzar per telèfon, via web o presencialment a partir del juny.

En aquest vídeo s’explica el funcionament del programa de reutilització de llibres Ecobooks.

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.