La titulació d'Esgrima pertany a l'àmbit de les activitats físiques i de l'esport, i es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).

Té una durada de 1.005 hores.


El cicle inicial d'aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació esportiva d'esgrima, i per organitzar, acompanyar i tutelar els tiradors i usuaris durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell, d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, en condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esgrimidors i usuaris en l'activitat i la instal·lació.

Té una durada de 400 hores. Si se supera el curs, s'obté el certificat de cicle inicial d'Esgrima.

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa de tecnificació esportiva de l'esgrima; organitzar, acompanyar i tutelar els tiradors i usuaris durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d'iniciació esportiva, d'acord amb les directrius que s'estableixen en la programació de referència, en condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esgrimidors i usuaris que participen en l'activitat.

Té una durada de 605 hores. Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

Com hi pots accedir?

  1. Títol d'ESO, prova d'accés universitat majors de 25 anys, curs específic d’accés a grau mitjà o prova general d’accés. Mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
  2. Superació prova específica d’accés

De què pots treballar?

Cicle inicial

  1. Monitor d'esgrima
  2. Auxiliar de control en competicions

Cicle final

  1. Entrenador d'esgrima
  2. Director d'escola d'esgrima
  3. Auxiliar de control en competicions
  4. Coordinador de tècnics d'iniciació a l'esgrima
  5. Gestor i organitzador d'esdeveniments d'esgrima de promoció i iniciació
  6. Dissenyador de programes d'iniciació i de tecnificació d'esgrima
FITXA DE L’ESTUDI

Contacta amb nosaltres i resol els teus dubtes.