Activitats

Sessió de rescats amb embarcacions

L'alumnat de 2n de guia d’Itec ha realitzat una sessió pràctica de rescats amb embarcacions dins el mòdul MP9 de Socorrisme al medi natural. Aquesta activitat ha comptat amb la participació de la Creu Roja, cosa que ha permès als estudiants adquirir noves habilitats i perfeccionar tècniques prèviament apreses.

Durant la sessió, els estudiants van practicar rescats amb diferents tipus d'embarcacions, incloent-hi la moto aquàtica i l'embarcació semirígida. També van realitzar maniobres d'immobilització i mobilització d'una víctima amb possible lesió medul·lar, aplicant coneixements fonamentals per a situacions reals de rescat.

Aquesta experiència ha permès l'alumnat consolidar els coneixements teòrics adquirits a l'aula i desenvolupar competències pràctiques essencials per a la seva futura carrera professional en l'àmbit del socorrisme i el guiatge.

Agraïm a la Creu Roja la seva col·laboració i suport en aquesta formació.

Contacta amb nosaltres per fer-nos arribar consultes, queixes o suggeriments.